Antenner

Att montera en ny antenn innebär att flera saker måste tas med i beräkningarna. Var skall antennen monteras, hur ser omgivningen ut och hur är monteringsplatsen i förhållande till andra hus, skog, berg, vindlast och avstånd till TV-masten.

Flera olika TV-master kan finnas tillgängliga och även om grannen har sin antenn i en viss riktning innebär det inte automatiskt att din antenn skall vara riktad som grannens. Antennens höjd över taket är även den minst lika viktig – ”så högt som möjligt” är absolut inte alltid det bästa.

Dathdboss

Att i en Elektronikaffär fråga vilken antenn som du skall köpa är en chansning som kan sluta i att du få köpa en ny antenn till. Säljaren i TV-affären har inte stora möjligheter att veta hur dina mottagningsförhållanden är vid just ditt hus. Jag har alltid 5-6 olika antenner med mig i bilen så att jag kan välja den som är bäst lämpad för de förhållandena som råder vid ditt hus.

Även vid installation av parabolantenn så måste man tänka över flera parametrar som vindfång, infästning, kabeldämpning, träd och andra saker som eventuellt kan störa mottagningen.

Oavsett om det gäller vanlig antenn för marksänd mottagning eller parabol så är det ett krav att injustering görs med rätt instrument så att man får ett kvitto på att alla signalparametrar är bra.

En bra MUX (kanalpaket) från Karlshamns tv-mast
En bra MUX (kanalpaket) från Karlshamns tv-mast

Man kan mycket väl få bild att visa en bild utan inställning med instrument men du får aldrig max marigal mot t ex regn och snö. Det är många kunder genom åren som just sagt ”vid minsta duggregn så försvinner bilden” och skyller då på att TV via parabol är kasst – vilket åtgärdas med en översyn av anläggningen.

Det är därför Allente idag har en fri installation som ingår vid nytecknande – de vill givetvis att den nya TV-upplevelsen inte skall störas av pixlar och störningar.

6710606