Fastighetsägare/BRF

Uppgradering av ett gammalt analogt kabel-tv nät är en mycket ekonomisk och smart åtgärd.

Istället för att lägga ner de gamla analoga kabel-tv näten i BRF:er och fastigheter kan det till en låg kostnad uppgraderas till att köra ut Boxers digitala utbud direkt till alla befintliga uttag. Hyresgästen har då möjlighet att se alla Boxers digitala kanaler med det kanalpaket de själva önskar. Önskar de inte betala för Boxerkanaler så kan de ändå se de 5 st fria kanalerna med digital kvalité.

Även om t ex markkablar är gamla och kan tänkas vara utdömda så kan de i många fall användas med rätt utrustning.

En tv-central där terrestra och satellit signaler modifieras för att skickas vidare kanske både digital och analogt kan vara en mycket avancerad konstruktion som kräver att kablar, kontaktdon och utrustning är riktigt monterade. Det är av yttersta vikt att samtliga signalnivåer är anpassade för kringutrustning och att dessa inom gällande specifikationer för att anläggningen skall fungera problemfritt.

Cant_aukt_service_mindre