Digital-TV

Digital-TV innebär som du säkert vet bättre bild och ljud än analog-tv men vissa ”nackdelar” finns också.

Man kan säga att den digitala signalen idag är ”känsligare”. Att rikta en antenn för analog mottagning var i stort sett möjlig att göra för den som vågade sig upp på taket och sedan justerade in tills det var bästa möjliga bild.

Bilden var bättre eller sämre men man hade iallafall bild. Idag är det inte lika enkelt, man kan säga att det fungerar som våra mobiltelefoner – antingen fungerar det  och då låter det bra eller fungerar det inte alls. När det gäller digital-TV så finns det även ett litet mellanläge där mottagaren ibland ”gissar” hur bilden skall vara. Det är då t ex bildfrysningar och pixlingar syns på TV:n.

Mottagaren får en dålig signal och får då "gissa" ibland
Mottagaren får en dålig signal och får då ”gissa” ibland

När en antenn eller parabol idag skall installeras på rätt sätt så måste signalen uppnå vissa specifikationer.

Signalen får givetvis inte vara för svag men ej heller för stark och flera digitala värden måste uppfyllas för en problemfri TV-bild. Att justera t ex en parabol idag utan denna kunskap (CANT-legitimation) eller utan rätt instrument kan fungera med lite tålamod men anläggningen blir aldrig optimerad och bilden ovan kan då ofta bli resultatet om det blåser eller regnar lite.

Det är därför installationen ingår i nya Allente abonnemang över parabol – den nya kunden skall inte drabbas av en TV-bild som ovan.

En annan mycket vanlig orsak till bildstörningar när det gäller Boxer och de fria marksända kanalerna är idag de mobilmaster som sänder 4G samt 5G, är dessa signaler för starka (vilket går att mäta) så kan det störa ut din antennförstärkare eller mottagare. Filter för att dämpa dessa signaler finns och måste i dessa fall då monteras.

Bor du i lägenhet så kan det mycket väl finnas analoga signaler i ditt TV-uttag. Den analoga bilden ser oftast inte alls bra ut på de nya LCD och LED-apparaterna då dessa är digitala och vill ha en digital signal för att visa en bra bild. Finns det bara analoga signaler i uttaget så får du faktiskt en bättre bild på en gammal ”tjock-TV”.

crt-tvLED-tv